Szabadkígyósról röviden

Szabadkígyós község – vagy ahogyan mi, itt élők szeretjük hívni: Kígyós – a Tiszántúl délkeleti részén, Békéscsabától 11 kilométerre, délre található. Vasútállomása a Békéscsaba – Kétegyháza – Bukarest vonalon helyezkedik el, buszközlekedése jó. A szántóföldek értéke 22-45 aranykorona közötti. A község határában 4773 hektárnyi természetvédelmi terület található. A szabadkígyósi puszta, amely a Békéscsabától délre elterülő puszták és tanyák világával ismertet meg bennünket, kedvelt kirándulóhelye a környéken lakóknak. Szabadkígyóstól délre terül el a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet, benne a “Nagyerdő”, a “Kígyósi legelő” vagy “Nagygyöp” elnevezésű mozaikos szerkezetű, az Ős-Maros feltöltött folyóágaitól szabdalt szikes löszpuszta, amely ma már ritka pusztai növény- és állatfajok élőhelye. Itt halad keresztül a Kígyósi főcsatorna. Különleges tájképi hatásuk mellett a ritka sztyeppnövények menedékei a változatos méretű – leginkább rézkorinak tartott – kurgánok, az úgynevezett kunhalmok. A pusztától keletre tanyamúzeum várja a kirándulókat, amely közigazgatásilag Gyulához tartozik.

1949-1980 között, míg Békés megyében csökkent a népesség, Szabadkígyóson minden általánosan érvényes tendencia ellenére majdnem megkétszereződött (1419-ről 2738 főre). Ebben az alföldi kistelepülésekre jellemző tendenciában a születések számának növekedése és a pozitív bevándorlási mérleg is szerepet játszik.

A legutóbb végzett felmérés szerint a települést 2378-an lakják. Az álláskeresők száma a településen 1994 óta folyamatosan csökkent, melyhez hozzájárul az is, hogy Szabadkígyóson az óvodát, a bölcsődét, a művelődési házat, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret és a napközis konyhát is magába foglaló Általános Művelődési Központ, valamint általános iskola is működik. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér ad otthont az iskola szakköreinek, a községi könyvtárnak és a civil szervezeteknek. Utóbbiak közül a nyugdíjas klub például komoly hagyományokat ápol, és jól szervezetten, sok taggal működik, melyet a sikeres, sokszor 140-160 fős létszámmal lebonyolított rendezvények is bizonyítanak.

Bár a község létesítményei is biztosítanak bizonyos számú munkalehetőséget, az aktív keresők 80%-a ingázó. A szakkatalogus.hu adatai szerint a településen jelenleg 29 cég vagy vállalkozás tevékenykedik. Szabadkígyóson nem működik mezőgazdasági szövetkezet, de a közigazgatásilag Szabadkígyóshoz tartozó, kárpótlások során magántulajdonba került földekből jelentős területeket bérel az Újkígyósi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet.