Műemlékek

Szabadkígyósnak nincsenek fél ezeréves vagy annál idősebb építészeti emlékei, hiszen az alföld természetes építőanyagai nem dacolhatnak korlátlanul az idővel. A történelmi múltunk megpróbáltatásai sem kedveztek az elődeinknek, így nem gondolhattak arra, hogy messzi hegyekből hozott kövekből hosszú életű házakat hagyjanak az utódokra. Ami itt állandó, amin nem fog az idő, az a széles rónaság. A 4800 hektáros terület a szikes puszták ősi növény-és állatvilágának maradványait őrzi. A mozaikszerűen megmaradt ősgyep-maradványokon értékes, ritka fajok élnek. Az itt megfigyelt madárfajok közül mintegy 90 itt fészkelő; ezek közül számos, Európa-szerte ritka ragadozó madár talál itt életmódjának megfelelő körülményeket. Egyik különleges állatfajunk a szürke marha, mely ősi, büszke tartásával napjainkban is lakja a pusztát. A falu határába érve megpillanthatjuk a Szent Anna Kápolnát, amelyet 1844-ben Wenckheim József Antal építtetett román stílusban. A kápolna terveit ifj. Czigler Antal készítette. A kis dombon álló kápolna egyhajós, homlokzati toronnyal,  egyenes szentélyzáró résszel rendelkezik. A szentélynél a hajó keskenyebb, két oldalán sekrestye és oratórium is csatlakozik a kápolnához.

A másik fontos műemlék a Wenckheim-kripta, mely Ybl Miklós tervei alapján készült.

Szabadkígyós legfontosabb építészeti remekműve maga a Wenckheim kastély és kastélypark. A szabadon látogatható kastélypark 1954 óta természetvédelmi terület, és a Szarvasról irányított Körös-Maros Nemzeti Park egyik legismertebb része. E terület históriája és a mai viszonyok kialakulása szorosan egybekapcsolódott a kígyósi puszta, majd a gróf Wenckheim család és a kastély történetével. A park kialakítását az építkezéssel egy időben kezdték. Az eredeti park területe 44 kat. hold volt, melynek jelentős részét erdő borította. A jelenleg is látható tölgyek és platánok részben már az építkezés idejében is kifejlett, szép példányok lehettek. A kastély eklektikus, neoreneszánsz stílusú. Erősen tagolt homlokzatú, kéttornyú, kéttömegű épület. A főépületet nyitott folyosó kapcsolja a melléképülethez. A főépület keleti szárnyán találjuk a kápolnát. Mellette üvegház állott, melynek ma már csak az alapjait láthatjuk. A földszint termeiben márvány kandallók díszlenek, amelyekben tűz sohasem égett. A torony kb. 40 méter magas, kilátó terasszal körbefogva, melyből pazar kilátás nyílik a kastélyparkra és a francia kertre. A kastély nagy földszinti helységei: a mennyezetig faborítású ebédlő és könyvtár, a kis-és a nagyszalon, a kerek torony alsó szintjén pedig a dohányzó. Az emeleten lakosztályok, vendégszobák sorakoznak. A melléképületben volt a konyha, az emeleten a vasaló-és cselédszobák. A hintóval a jelenlegi bejárati úton hajtottak be egész a folyosó alá. Itt kiszállva a lépcsőházba értek, míg a kocsi egyenesen továbbhajtva beállhatott az istállóba. Az istálló és a kocsiszín – két egymással szemben álló épület – ma is látható. Az egész kastély alápincézett. A téglából boltozatosan készült pincébe “lóré” vasúton szállították ide a kertészetből a tárolásra szánt élelmiszert. Az építkezés során az alapokból kikerülő földmennyiségből óriási teraszt építettek a kastély főhomlokzata elé, mely szép vonalvezetésű támfallal néz a franciakertre.

A kastélypark növény- és állatvilága igen gazdag, nem véletlen, hogy magát a park kialakítását is az itt található őshonos erdőspusztai növénytársulásra alapozták.

A kastély – melyben 1945-től 2011-ig a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézet működött – elhasználódott.

A Wenckheim kastély épületének felújítása 2022 tavaszán befejeződött, az épület újra látogatható. A kastély közvetlen közelében lévő park is látogatható, az évszázados fák alatt, a tó és környékén kellemes sétát lehet tenni. Innen a kastély impozáns épülete is jól látható. Ezen kívül ingyenesen látogathatók a park területén a lipicai lovak.

A település újabb emlékművekkel és impozáns épületekkel gyarapodott az elmúlt években. Utóbbira a Szent József-templom szolgáltat példát, mely 1997-ben épült meg a község központjában. Jelentősek továbbá a községben emelt szobrok, mint a Wenckheim-Czigler emlékmű, amelyet 2000. augusztus 20-án adták át, valamint Kossuth Lajos mellszobra, amely először a Szabadkígyósért Közalapítvány jóvoltából készült el 2000. március 15-re. Később Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében készült egy új, időtálló Kossuth Lajos mellszobor, melyet 2018. március 15-én avattak fel.

Új látványosságok a turisztikai pályázat keretében megvalósult Postamúzeum, az Intézői lak, a Svájcerájban berendezett Kocsimúzeum, a pusztakiállítás, Réthy Zsigmond hagyatékának tárlata és a Mesélő vizek – az igazi vízipók kiállítás.